วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โปรแกรม อาบน้ำแร่ - แช่น้ำร้อนพรรั้ง –เที่ยวทะเลบางเบน - ดำน้ำเกาะกำ 3วัน 2 คืน

โปรแกรม อาบน้ำแร่ - แช่น้ำร้อนพรรั้ง –เที่ยวทะเลบางเบน         - ดำน้ำเกาะกำ 3วัน 2 คืน   

พิเศษ ราคารวมอาหาร  6  มื้อ ห้องพัก 2  คืน ค่าเรือดำน้ำ และไกด็ท้องถิ่นตลอดรายการ 4,500 บาท/ท่าน                  

(ไม่รวมค่ารถเดินทางระหว่างกรุงเทพ-ระนอง)

วันแรก
6.00
ถึงโรงแรมจันทร์สมฮอทสปาระนอง เข้าที่พัก สดชื่นกับการแช่น้ำร้อนธรรมชาติ
ยามเช้า เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง
7.00
รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารอิงธาร
8.00
เดินทางไปบางเบน อุทยานแห่งชาติแหลมสน
9.00น-11.00
เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติแหลมสน เตรียมตัว ลงเรือไปดำน้ำชมปะการัง และชมความงามธรรมชาติของทะเลอันดามัน หาดทรายสะอาดสวยงาม
เริ่มออกเดินทางล่องเรือ  ไปหมู่เกาะค้างคาว เกาะกำ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการดำน้ำ และว่ายน้ำทะเล เรือจะจอดแวะบริเวณเกาะค้างคาว และ เกาะกำ ดำน้ำชมปะการัง  ตามสะดวก โดย ทุกท่านต้องสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัย 
12.00
กลับเข้าฝั่ง ถึงอุทยานแห่งชาติแหลมสน รัปประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร ของอุทยานแสนอร่อย ธรรมชาติในบรรยากาศชายทะเล  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเล ชมหาดทราย 
14.00
ออกเดินทางกลับโรงแรม
17.00
กลับเข้าที่พัก ผักผ่อนตามอัธยาศรัย อาบน้ำแร่อีกครั้ง เพื่อผ่อนคลายความเมื้อยล้าเรียกความสดชื่น กลับมาอีกครั้ง
19.00
รัปทานอาหารเย็น seafood ณ ห้องอิงธาร พร้อมสนุกสนานร้องเพลงคาราโอเกะ
วันที่สอง
06.00 น.
อาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเพื่อ เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหารภูธารา บรรยากาศร่มรื่นริมธารน้ำแร่
08.00 น.
พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมฯ เพื่อเตรียมออกเดินทางไปไหว้พระ
09.00 น.
เดินทางไป สุสานเจ้าเมืองระนอง ชมฮวงซุ้ยที่ถูกตามลักษณะชาวจีน ฮกเกี๊ยน หลังติดภูเขา หน้าติดทะเล จากนั้นไป จวนเจ้าเมืองระนอง ชมประวัติศาสตร์เมืองระนอง  ออกเดินทางไปไหว้หลวงพ่อดวน เกจิอาจารย์ชื่อดัง พร้อมลอดโลงขอพร ตามความเชื่อหลังจากนั้นเยี่ยมชมพระราชวัง รัตนรังสรร สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จำลองจากที่ประทับแรมซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรง เสด็จประภาส สักการะศาลหลักเมือง และอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง (คอซู้เจียง)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ห้องอาหารภูธารา โรงแรมจันทร์สมฮอทสปาระนอง
13.30 น.
ออกเดินทาง ชมความงามธรรมชาติ ของบ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง และน้ำตกหงาว แช่น้ำแร่ เล่นน้ำ ตกในบรรยากศธรรมชาติ  ลงสปาธรรมชาติ  ให้ฝูงปลาตอดเท้า เพลิดเพลินกับการว่ายน้ำในแอ่งน้ำตกสีเขียวมรกต
15.00
ออกเดินทางกลับที่พัก  ระหว่างทางชมความงาม ภูเขาหญ้า  แวะบ่อน้ำพุร้อน สวนรักษะวาริน น้ำแร่คุณภาพ ที่โรงแรมจันทร์สม ต่อเข้าไปให้บริการลูกค้าในห้องพัก และ ห้องสปาน้ำแร่ของโรงแรม เลือกซื้อของฝาก กาหยู กะปิ กุ้งแห้ง โรตีแช่แข็ง ผ้าปาเต๊ะสวยงาม
16.00
ถึงโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย แช่น้ำแร่ร้อน และน้ำแร่เย็นของโรงแรม
17.30
ออกเดินทางรัปทานอาหารเย็น ริมทะเล ปากน้ำซีฟู๊ด หรือเคียงเล ในบรรยากาศริมทะเล
20.00
เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศรัย
วันที่ สาม
06.00 น.
อาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเพื่อ เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหารภูธารา บรรยากาศร่มรื่นริมธารน้ำแร่
08.00 น.
พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมฯ เพื่อเตรียมออกเดินทางกลับกรุงเทพ  ระหว่างทางแวะชมคอคอดกระระนอง ส่วนที่แคบสุดในแหลมมลายู ชมภูมิทัศน์ ชิมซาลาเปาทับหลี และเลือกซื้อของฝากซาลาเปากลับบ้าน
12.00
ทานข้าวเที่ยง ร้านอาหารคุณสาหร่าย ชุมพร
17.00
ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ : เวลาสามาถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาแพ็คเก็ตละ 4,500 บาท ต่อ 1 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1000 บาท)

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ห้องพัก แบบ ซุพีเรีย 2 คืน
2. อาหารทั้งหมด 7 มื้อ (อาหารมื้อเช้า 3  มื้อ / อาหารมื้อกลางวัน 2 มื้อ และ อาหารมื้อเย็น 2 มื้อ)
3. ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าดำน้ำ ค่าเข้าชมอุทยานแหลมสน ค่าเข้าขมอุทยานน้ำพุร้อนพรรั้ง,
ค่านำเที่ยวในระนองพร้อมไกด์
4. ค่าใช้บริการแช่อาบน้ำแร่ (อาบน้ำแร่) ที่ โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
หมายเหตุ
1. ราคาที่ระบุทางด้านบนยังไม่รวมค่าพนักงานบริการนวดคลายกล้ามเนื้อ
2. ราคาที่ระบุทางด้านบนยังไม่รวมค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
3.  ราคาที่ระบุไม่รวมไกด์เดินทางระหว่างนำเที่ยวกรุงเทพ-ระนอง
4. สอบถามรายละเอียด สำนักงานกรุงเทพฯ :พรรณี 0921295762  โทรศัพท์ 02 946 3396-8 โทรสาร : 02 946 3394
www.jansomhotsparanong.net, E-Mail : jansom_thara@hotmail.com

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes