วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อาบน้ำแร่ - เที่ยวน้ำพุร้อนพรรั้ง-ท่องสองประเทศพม่า 3 วัน 2 คืน


โปรแกรม อาบน้ำแร่ - เที่ยวน้ำพุร้อนพรรั้ง-ท่องสองประเทศพม่า 3 วัน 2 คืน

พิเศษ ราคารวมอาหาร 6 มื้อ ห้องพัก คืน ค่าเรือ รถนำเที่ยวในพม่า และไกด็ท้องถิ่นตลอดรายการ 4,000 บาท /ท่าน(ไม่รวมคารถเดินทางระหว่างกรุงเทพ-ระนอง)

วันแรก
06.00 น.
อาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเพื่อ เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหารภูธารา บรรยากาศร่มรื่นริมธารน้ำแร่
08.00 น.
พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมฯ เพื่อเตรียมออกเดินทางไปไหว้พระ
09.00 น.
เดินทางไป สุสานเจ้าเมืองระนอง ชมฮวงซุ้ยที่ถูกตามลักษณะชาวจีน ฮกเกี๊ยน หลังติดภูเขา หน้าติดทะเล จากนั้น  ออกเดินทางไปไหว้หลวงพ่อดวน เกจิอาจารย์ชื่อดัง พร้อมลอดโลงขอพร ตามความเชื่อหลังจากนั้นเยี่ยมชมพระราชวัง รัตนรังสรร สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จำลองจากที่ประทับแรมซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรง เสด็จประภาส สักการะศาลหลักเมือง และอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง (คอซู้เจียง)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ห้องอาหารภูธารา โรงแรมจันทร์สมฮอทสปาระนอง
13.30 น.
ออกเดินทาง ชมความงามธรรมชาติ ของบ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง และน้ำตกหงาว แช่น้ำแร่ เล่นน้ำ ตกในบรรยากศธรรมชาติ  ลงสปาธรรมชาติ  ให้ฝูงปลาตอดเท้า เพลิดเพลินกับการว่ายน้ำในแอ่งน้ำตกสีเขียวมรกต
15.00
ออกเดินทางกลับที่พัก  ระหว่างทางชมความงาม ภูเขาหญ้า  แวะบ่อน้ำพุร้อน สวนรักษะวาริน น้ำแร่คุณภาพ ที่โรงแรมจันทร์สม ต่อเข้าไปให้บริการลูกค้าในห้องพัก และ ห้องสปาน้ำแร่ของโรงแรม เลือกซื้อของฝาก กาหยู กะปิ กุ้งแห้ง โรตีแช่แข็ง ผ้าปาเต๊ะสวยงาม
16.00
ถึงโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย แช่น้ำแร่ร้อน และน้ำแร่เย็นของโรงแรม
17.30
ออกเดินทางรัปทานอาหารเย็น ริมทะเล ปากน้ำซีฟู๊ด หรือเคียงเล ในบรรยากาศริมทะเล
20.00
เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศรัย
วันที่ สอง
06.00 น.
อาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเพื่อ เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหารภูธารา บรรยากาศร่มรื่นริมธารน้ำแร่
08.00 น.
พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมฯ เพื่อเตรียมออกเดินทางไปยังท่าเรือสพานปลา
09.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือท่าเรือสะพานปลาระนอง – วิกตอเรียพอยท์ (เกาะสอง) สัมผัสทัศนียภาพที่ สวยงามทั้งสองฟากฝั่ง ท่องทะเลอันดามัน สักการะองค์พระโพธิ์สัตว์กวนอิม ที่ประทับยืนบนตัวมังกร ณ.เกาะสาระนีย์(เกาะผี) ในอดีตสมเด็จย่า ทรงเคยเสด็จมาประทับแรมชั่วคราว ถึงท่าเรือ เกาะสอง ท่านสามารถชมความงามพระพุทธไสยยาสน์ขนาดใหญ่โดดเด่นสง่าบนเนินเขา ถึงฝั่งเกาะสอง นำท่านเยี่ยมชมอนุสาวรีย์บุเรงนอง กษัตริย์ลือนามของพม่า เดินทางสู่วัดปิตอเอ (เจดีย์ชเวดากอง จำลอง ) สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สักการะพระนอนขนาดใหญ่และชมเจดีย์สถาปัตยกรรมของพม่า นำท่านสู่ตลาดเกาะสองหรือเรียกว่า ซุปเปอร์มาเก็ตสัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า ชมและเลือกซื้อสินค้า พื้นเมือง เช่น พลอย เครื่องหวาย เครื่องเขินพม่า เครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอยและงาช้าง
12.00 น.
ถึงท่าเรือระนอง - รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ห้องอาหารอิงธาร โรงแรมจันทร์สมฮอทสปาระนอง
13.30 น.
เดินทางไป จวนเจ้าเมืองระนอง ชมประวัติศาสตร์เมืองระนอง หลังจากนั้นเยี่ยมชมพระราชวัง รัตนรังสรร สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จำลองจากที่ประทับแรมซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรง เสด็จประภาส   เที่ยวชมหาดส้มแป้น สัมผัสความงามลำธารน้ำแร่ นมัสการหลวงพ่อท่านคล้าย ชมปลาพลวง  ขากลับแวะสวนสาธารณะรักษะวาริน  นั้งอบความร้อนธรรมชาติบนแผ่นความร้อนน้ำแร่
15.30
กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย แช่น้ำแร่ร้อน เย็น ท่ามกลางธรรมชาติ ของโรงแรมจันทร์สมฮอทสปาระนอง
18.30
รัปทานอาหารเย็น พร้อมร่วมร้องเพลงสังสรร คาราโอเกะ ณ.ห้องอาหารอิงธาร โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง
20.00
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ สาม
06.00 น.
อาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเพื่อ เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหารภูธารา บรรยากาศร่มรื่นริมธารน้ำแร่
08.00 น.
พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมฯ เพื่อเตรียมออกเดินทางกลับกรุงเทพ  ระหว่างทางแวะชมคอคอดกระระนอง ส่วนที่แคบสุดในแหลมมลายู ชมภูมิทัศน์ ชิมซาลาเปาทับหลี และเลือกซื้อของฝากซาลาเปากลับบ้าน
12.00
ทานข้าวเที่ยง ร้านอาหารคุณสาหร่าย ชุมพร
17.00
ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : เวลาสามาถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาแพ็คเก็ตละ 4,000 บาท ต่อ 1 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1000 บาท)

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ห้องพัก แบบ ซุพีเรีย 2 คืน
2. อาหารทั้งหมด 7 มื้อ (อาหารมื้อเช้า 2 มื้อ / อาหารมื้อกลางวัน 1 มื้อ และ อาหารมื้อเย็น 2 มื้อ)
3. ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเข้าอุทยานบ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง , ค่าเรือข้ามฟากระหว่างเกาะสอง, ค่าใช้จ่ายและค่าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง,ค่านำเที่ยวในระนองพร้อมไกด์
4. ค่าใช้บริการแช่อาบน้ำแร่ (อาบน้ำแร่) ที่ โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
หมายเหตุ
1. ราคาที่ระบุทางด้านบนยังไม่รวมค่าพนักงานบริการนวดคลายกล้ามเนื้อ
2. ราคาที่ระบุทางด้านบนยังไม่รวมค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
3. ราคาที่ระบุทางด้านบนยังไม่รวมค่าบริการการถ่ายรูป 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป และค่าถ่ายสำเนาบัตรประชาชน แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติต้องเตรียมสำเนาพาสปอร์ต และค่าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศพม่า ต้องบวกเข้าไปอีก 10 เหรียญสหรัฐ
4. ราคาที่ระบุไม่รวมไกด์เดินทางระหว่างนำเที่ยวกรุงเทพ-ระนอง
5. สอบถามรายละเอียด สำนักงานกรุงเทพฯ : พรรณี 0921295762 โทรศัพท์ 02 946 3396-8 โทรสาร : 02 946 3394
www.jansomranong.com ,  www.ranongtour.com    E-Mail : jansom_thara@hotmail.com

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes