วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จันทร์สมกับจุดเริ่มต้นในการพัฒนาน้ำแร่ร้อน

ประวัติและที่มาโดยสังเขป  

        แม้ว่าในเมืองไทยจะมีแหล่งน้ำพุร้อนอยู่มากมายหลายแห่ง  แต่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมานานและเก่าแก่มากที่สุด คือ น้ำพุร้อนธรรมชาติเมืองระนอง ด้วยความเป็นมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทำให้น้ำพุร้อนแห่งนี้มีความพิเศษต่างจากที่อื่น คือ น้ำที่พุขึ้นมานั้นมีอุณหภูมิสูงถึง 65องศาเซลเซียส ทำให้น้ำแร่มีความสะอาด บริสุทธิ์สูง จนสามารถดื่มได้ทันทีจากแหล่งกำเนิดซึ่งพุน้ำร้อนลักษณะนี้มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานสำคัญ คือ พระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองระนองเมื่อปี ร.ศ.109 หรือ พ.ศ.2433 และพระองค์ท่านได้พระราชทานชื่อถนนสายต่างๆ ในตัวเมืองระนองและถนนสายหนึ่งพระราชทานชื่อว่า ถนนชลระอุ แปลว่า ถนนน้ำร้อน เป็นถนนที่ออกจากตัวเมืองไทยไปยังบ่อน้ำพุร้อนอันมีชื่อเสียงของเมืองระนอง ต่อมาในปี ร.ศ.128 หรือ พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และได้พระราชนิพนธ์ จดหมายเหตุประพาสใต้ โดยทรงใช้นามแฝงว่า นายแก้ว ทรงเล่าถึงบ่อน้ำพุร้อนเมืองระนองไว้ว่า
“น้ำพุมานั้นร้อนจัดเท่าๆ น้ำต้มเดือดและใช้ได้เช่นเดียวกับชงน้ำชากินก็ได้ต้มไข่ในบ่อก็สุกอยู่ข้างจะดีมาเสียแต่มาอยู่เสียในที่ซึ่งไปมายาก... ถ้าเป็นที่เมืองนอกคงจะมีผู้คิดทำที่กินน้ำและอาบน้ำขึ้นเป็นแน่และน้ำจากบ่อนั้นถ้ากรอกขวดปิดกระดาษให้งามๆ อาจจะขายได้ราคาแพงๆ ก็ได้... น้ำแร่ต่างๆ ที่ฝรั่งกรอกขวดมาขายเป็นยานั้นก็ไม่ผิดอะไรกับเช่นน้ำแร่ที่เรียกว่า เอเวียง เป็นต้น”
     จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นบ่งชี้ให้เห็นว่า “น้ำพุร้อนธรรมชาติระนอง” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาลและคุณประโยชน์นานัปการแต่ได้ถูกทอดทิ้งและไม่มีผู้ใดเห็นคุณค่ามาเป็นเวลากว่าหนึ่งร้อยปี และไม่เคยมีผู้ใดคิดไตร่ตรองที่จะนำน้ำแร่ธรรมชาติระนองนี้มาพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเจริญและพัฒนาแก่จังหวัดระนองและประเทศไทยให้ทัดเทียมประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา
     จนกระทั่งในปี พ.ศ.2528 การแจ้งเกิดของโรงแรมจันทร์สม ธารา (เดิม) หรือ โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง ในปัจจุบัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจุดประกายฉายแสงของน้ำแร่ธรรมชาติระนองอันทรงคุณค่าให้ประจักษ์แก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนั้น การนำน้ำแร่ธรรมชาติมาพัฒนาเพื่อสร้างงานและความเจริญสู่จังหวัดจึงเริ่มขึ้นโดยการเน้นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับไปจากก้าวแรกเมื่อ 16 ปีที่แล้วจวบจนทุกวันนี้โรงแรมจันทร์สมฯ ได้นำน้ำแร่ธรรมชาติระนองมาพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก  โดยการต่อท่อน้ำแร่ตรงจากบ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน เข้ามาให้บริการลูกค้านักท่องเที่ยวทุกห้องพัก และนำมาจัดทำเป็นบ่อแช่น้ำแร่ขนาดใหญ่แยก ชายหญิง ขนาดบรรจุ 20-30 คน ในอุณหภูมิ 42 องศา ในด้านนอกจัดทำสระน้ำแร่ขนาดใหญ่ ไว้สำหรับบริการลูกค้า สำหรับลูกค้าที่เข้าพักโรงแรมสามารถใช้บริการน้ำแร่ ฟรี  โดยสปาน้ำแร่เปิดให้บริการ 2 ช่วงเวลา      คือ 6.00น- 9.00 น ในช่วงเช้า และ 15.00น-21.00น ในช่วงบ่าย และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาแวะระนอง เข้าใช้บรการ ครั้งละ 150 บาทต่อท่าน และสมาชิกรายเดือนสำหรับลูกค้าระนอง
ติดต่อสอบถาม สำรองห้องพักจัดเลี้ยงได้ที่ :  Booking Now
คุณพรรณี ,คุณรัชนี ,คุณเขมจิรา
โรงแรมจันทร์สมฮอทสปาระนอง :
2/10 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000
โทร.077822516-9 แฟ็ค : 077835529 Mobile:0813730505,0813579290
สำนักงานกรุงเทพ :
206/3 หมู่ 8 ซอยนวลจันทร์ 6 ถนนนวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
โทร. 029463396-8 แฟ็ค: 029463394 Mobile :0814660354
E-mail:jansom_thara@hotmail.com  www.jansomhotsparanong.net
www.jansomranong.com

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes